Nasz kanał YouTube
Certyfikaty
Produkowane przez nas wyroby potwiedzone s± certyfikatami zgodno¶ci przez uprawnione podmioty... więcej
Zapytania ofertowe
62.722.88.64
62.722.88.63
dodano: 2015-04-21

Fugor zatrudni pracownika ds. Jako�ci

Fabryka Urz�dze� Górniczych „FUGOR“ Sp. z o.o. zatrudni pracownika ds. Jako�ci.
 
Obowi�zki:
- nadzór nad wdro�onym i utrzymywanie certyfikowanego Systemu Zarz�dzania Jako�ci� w Organizacji,
- optymalizacja, dalsze rozwijanie SZJ,
- nadzór nad realizacj� przyj�tej przez Organizacj� Polityki Jako�ci.

Wymagania:
- wykszta�cenie minimum �rednie
- znajomo�� zagadnie� zwi�zanych z Systemami Zarz�dzania  
  Jako�ci� zgodnych z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 
- praktyczna umiej�tno�� opracowywania i wdra�ania procedur
 SZJ;

Oferujemy:
- pewne, ciekawe i odpowiedzialne miejsce pracy;
- mo�liwo�� rozwoju zawodowego;
- prac� w m�odym, dynamicznym zespole;

Podania prosimy sk�ada� w sekretariacie firmy.

Skontaktujemy si� z wybranymi kandydatami.

Fabryka Urz�dze� Górniczych „FUGOR” Sp. z o.o.
ul. Zamkowy Folwark 1
63-700 Krotoszyn

Wszelkie prawa zastrzeżone / odwiedzin: 000254
Wykonanie i pozycjonowanie: Intelis Media