Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe - stałe

Przenośniki taśmowe stosowane są do transportu różnego rodzaju materiałów (sypkich, kawałkowych, zbrylonych oraz ładunków jednostkowych). W przypadku transportu materiałów pylistych i pyłotwórczych stosuje się przenośniki w wersji zakrytej. Przenośniki projektowane i produkowane są w szerokim zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

 

Transport może odbywać się w poziomie lub pod kątem. Transport materiału odbywa się na taśmie sprzęgniętej ciernie z bębnem napędowym, który obracając się przewija taśmę po zestawach krążnikowych oraz bębnach kierujących i bębnie zwrotnym.

 

Rozładunek można dokonać bezpośrednio z bębna napędowego lub zwrotnego (w przypadku przenośników rewersyjnych) bądź w dowolnym miejscu przenośnika poprzez zastosowanie odpowiednich zrzutni stałych lub przejezdnych w postaci przejezdnego wózka zrzutowego.

 

Dla zapewnienia stałego napięcia taśmy stosuje się mechanizmy napinające (śrubowe, pętlicowe, grawitacyjne-ciężarowe itp.). Bęben napędowy przenośnika można napędzać: motoreduktorem, napędem hydraulicznym lub elektrobębnem. Istnieje możliwość zastosowania także sprzęgieł w róźnych konfiguracjach.

 

Przy zastosowania napędu hydraulicznego istnieje możliwość bezpośredniej współpracy z przesiewaczem lub kruszarką.

 

Zakres produkcji:
Szerokość  taśmy: 100mm – 2200mm
Wydajność: wg wymagań klienta

 

Przenośniki taśmowe - przejezdne, zakrężne

Przenośniki taśmowe zakrężne, przejezdne stosowane są do transportu różnego rodzaju materiałów (sypkich, kawałkowych, zbrylonych oraz ładunków jednostkowych). W przypadku transportu materiałów pylistych i pyłotwórczych stosuje się przenośniki w wersji zakrytej.

Zakres produkcji:
Szerokość  taśmy: 300mm – 2000mm
Długość przenośnika: do 20000 m
Wydajność: wg wymagań klienta
Kąt pochylenia: wg wymagań klienta (przy dużych kątach pracy stosujemy taśmę progową.

 

Przenośnik taśmowy z taśmą stalową do transportu odlewów

Przenośniki taśmowe z taśmą stalową do transportu odlewów - mają zastosowanie w przemyśle odlewniczym.

Przenośnik taśmowy z koszem zasypowym

Przenośniki taśmowe z koszem zasypowym mają zastosowanie m.in. w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Przenośniki taśmowe do transportu cukru.

Parametry przenośników:
- B=650; L=35m; Q = 60t/h
- B=650; L=46m; Q = 60t/h
- B=650; L=58m; Q = 60t/h
- B=650; L=63m; Q = 60t/h

Przenośnik taśmowy

B=1000; L=8120 z taśmą stalową do transportu aluminium

Przenośnik taśmowy

Przenośnik taśmowy wybierający B=1000; L=7m; Q=250 t/h pod koszami zasypowymi

Kompletna linia transportu ciągłego koksu i węgla

Przenośniki taśmowe (B=1.400mm; B=1.200mm; B=1.000mm; B=650mm), przenośniki taśmowe przejezdne, rewersyjne, przenośniki taśmowe do załadunku wagonów uchylne hydraulicznie podajniki celkowe, podajniki wibracyjne, zbiorniki, przesypy, zsuwnie, rozdzielacze dwudrogowe, rozdzielacze dwudrogowe z siłownikami elektrycznymi, wagi przenośnikowe i inne urządzenia transportu ciągłego. Łączna długość wyprodukowanych przenośników taśmowych to 1.450 metrów. Zakres realizacji: projektowanie kompletnej linii transportu ciągłego, projektowanie poszczególnych urządzeń, wykonanie urządzeń i wszystkich niezbędnych elementów kompletnej linii, dostawa elementów urządzeń do Zamawiającego.

Przenośnik taśmowy wraz z konstrukcją wsporczą (estakadą) z pomostem – taśma progowa. Zbiornik zasypowy z warstwownicą.

Instalacja nawęglania - elektrociepłowni. Projektowanie, wykonanie, dostawa, nadzór nad montażem i uruchomienie.
Przenośnik taśmowy wybierający z zbiornika zasypowego z wagą legalizowaną do celów rozliczeń handlowych.

Kompletna linia do transportu materiałów wsadowych dla pieców przewałowych

Przenośniki taśmowe - recykling odpadów po hutniczych.

Przenośnik taśmowy przejezdny do rozładunku wagonów

Przenośnik taśmowy przejezdny do rozładunku wagonów. Materiał transportowany - różnego rodzaju zboża.

Wszelkie prawa zastrzeĹźone / odwiedzin: 000254
Wykonanie i pozycjonowanie: Intelis Media